ข่าวกีฬาวันนี้ ข่าวกีฬาทั่วโลก อัพเดททุกวัน

ไอดอลนักกีฬาวัยใส “วัยใสกับมิติทางการกีฬา” ผลสำรวจจาก KBU SPORT POLL 

ไอดอลนักกีฬาวัยใส

ไอดอลนักกีฬาวัยใส วัยใสกับมิติทางการกีฬา”

ไอดอลนักกีฬาวัยใส ในทุก ๆ ปี วันที่ 20 กันยายน คณะรัฐมนตรี มีมติให้เป็น วันเยาวชนแห่งชาติ นั้นก็เพื่อเป็นการ สนับสนุน ส่งเสริม การมีส่วนร่วมต่าง ๆ รวมไปถึงมุมมอง เกี่ยวกับวงการกีฬาไทย และสะท้อนมุมมอง ในมิติต่าง ๆ ของเยาวชน KBU SPORT POLL

ทั้งนี้ ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงทำการสำรวจ ความคิดเห็นเรื่อง “วัยใสกับมิติทางการกีฬา” โดยผลจะเป็น ยังไงบ้างนั้น ไปติดตามกันได้เลย

ไอดอลนักกีฬาวัยใส ผลสำรวจจาก KBU SPORT POLL 

การสำรวจ “วัยใสกับมิติทางการกีฬา” ทำการสำรวจ ในวันที่ 12 – 14 กันยายน 2564 โดยสำรวจผ่านทาง ระบบออนไลน์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างนั้น จะเป็นกลุ่มเยาวชน จำนวน 1,023 คน มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

โดยแบ่งได้เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 48.48 คือจำนวน 496 คน เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.52 คือจำนวน 527 คน โดยผลการสำรวจ ในภาพรวมพบว่า ..

​ความสนใจที่มีต่อ กิจกรรมกีฬา

– ความสนใจในระดับมาก ร้อยละ 31.04

– สนใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 25.66

– สนใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 22.81

– สนใจในระดับน้อย ร้อยละ 12.95

– สนใจระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 7.54

​สื่อหรือช่องทาง ในการติดตามข่าวสาร ทางการกีฬา

– ช่องทางโซเชียลมีเดีย ร้อยละ 35.01

– ช่องทางวิทยุโทรทัศน์ ร้อยละ 22.11

– ช่องทางสมาชิกในครอบครัว เพื่อน ร้อยละ 19.97 

– ช่องทางวิทยุกระจายเสียงร้อยละ 13.52

– ช่องทางหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 6.77 

– ช่องทางอื่น ๆ ร้อยละ 2.62

​ชนิดกีฬายอดนิยม

– ฟุตบอล ร้อยละ 26.51

– วอลเลย์บอล ร้อยละ 23.01

– แบดมินตัน ร้อยละ 20.11

– เทควันโด ร้อยละ 12.83

– อีสปอร์ต ร้อยละ 10.09

– อื่น ๆ ร้อยละ 7.45

ไอดอลนักกีฬาชาย “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์

ไอดอลนักกีฬาวัยใส

– ชนาธิป สรงกระสินธ์ ร้อยละ 25.95

– ฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี ร้อยละ 24.88

– พงศกร แปยอ ร้อยละ 18.92

– คิริน ตันติเวทย์ ร้อยละ 14.88

– เดชาพล พัววรานุเคราห์ ร้อยละ 11.30

– อื่น ๆ ร้อยละ 4.07

​ไอดอลนักกีฬาหญิง “เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ 

ไอดอลนักกีฬาวัยใส

– พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ร้อยละ 30.11

– รัชนก อินทนนท์ ร้อยละ 24.63

– สุดาพร สีสอนดี ร้อยละ 22.85 สุ

– อาฒยา ฐิติกุล ร้อยละ 10.08

– ปลื้มจิตร์ ถินขาว ร้อยละ 7.94

– อื่น ๆ ร้อยละ 4.39

​สมาคมกีฬาที่ ประทับใจในผลงาน

– สมาคมกีฬาเทควันโด แห่งประเทศไทย ร้อยละ 24.08

– สมาคมกีฬามวยสากล แห่งประเทศไทย ร้อยละ 22.97

– สมาคมกีฬาแบดมินตัน แห่งประเทศไทย ร้อยละ 19.52

– สมาคมกีฬาจักรยาน แห่งประเทศไทย ร้อยละ 15.09

– สมาคมกีฬาวอลเลย์บอล แห่งประเทศไทย ร้อยละ 13.73

– อื่น ๆ ร้อยละ 4.61

​ความคาดหวังจากรัฐบาล ต่อการพัฒนา กีฬาของประเทศ

– ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนากีฬา ให้เท่าเทียมกับนานาชาติ ร้อยละ 26.31

– ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนากีฬา ในสถานศึกษา ร้อยละ 22.09

– ส่งเสริมสนับสนุน การวางรากฐาน การกีฬาสำหรับเด็ก และเยาวชน ร้อยละ 18.61

– ส่งเสริมสนับสนุน การจัดลาน สนามกีฬา อุปกรณ์ให้ทั่วถึง ร้อยละ 15.08

– ส่งเสริมสนับสนุน การสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับนักกีฬา ที่สร้างชื่อเสียง ให้กับประเทศ อย่างเท่าเทียม ร้อยละ 4.93

ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ ​ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร กล่าวว่า “จากผลการสำรวจดังกล่าว เป็นที่น่ายินดีใจ ที่มีเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ให้ความสนใจ ต่อกิจกรรมกีฬา อยู่ในระดับมาก โดยโชเชียลมีเดีย ยังเป็นสื่อยอดนิยม ที่คนรุ่นใหม่ ใช้เป็นช่องทาง สำหรับการติดตาม ข้อมูลข่าวสาร “

นักกีฬาที่เป็นไอดอล ของเยาวชนวัยใส คือใคร ?

โดยต้นแบบนักกีฬา ชาย – หญิง ยอดนิยมหรือไอดอล ที่วัยใสนั้น ชื่นชอบในผลงาน ก็ได้ยกให้ ยอดนักเตะไทย ที่ได้โกอินเตอร์ คือ “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ และสุดยอดนักเทควันโดสาว ผู้ที่ได้รับ เหรียญทองในโตเกียวเกมส์ 2020 คือ “เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ

ซึ่งก็มีความ น่าสนใจไม่น้อย ที่จะนำไอดอลนักกีฬานี้ ไปเป็นต้นแบบ เพื่อสร้างเสริมให้ เหล่ากลุ่มวัยใส มีส่วนร่วมใน กิจกรรมกีฬา ผ่านโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โครงการกีฬาช้างเผือก โครงการสปอร์ตฮีโร่ และอื่น ๆ

รวมไปถึงในมิติ ที่เกี่ยวกับรัฐบาล ในด้านของการ พัฒนาประเทศ เยาวชนได้ สะท้อนมุมมอง มีความคาดหวัง ที่จะให้มีการ สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากีฬาของประเทศ ให้เท่าเทียมกับ นานาชาติด้วย